Bilgi Toplumu Hizmetleri

TİCARET ÜNVANI: CHAMELEON İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0209163784700001

Vergi Dairesi: Fethiye V.D. No: 209 163 7847

Merkezi: Fethiye/Muğla

Seymayesi: 55.000.000.- TL

Şirket Müdürü: Erol ÖZGÖZ

İletişim No: +90 532 172 80 19

E-mail: info@chameleon-innovation.com

DENETÇİ

Mali Müşavir: Ömer Sami ERGAN

Bağlı Olduğu Oda: Trabzon SMMMO

Üye No Kaşe No: 009 – 12662

İletişim No: +90 462 341 38 25 – +90 532 634 77 17

E-mail: samiergan@gmail.com